Menu Zavrieť

Disciplinárna komisia

Meno Priezvisko
Predseda

E-mail: predseda@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Podpredseda

E-mail: podpredseda@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Člen predsedníctva

E-mail:
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Člen predstavenstva

E-mail:
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Sekretariát

E-mail: sekretariat@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti MAMMAL-SZMMA, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov MAMMAL-SZMMA, rozhodnutí orgánov MAMMAL-SZMMA a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium.