Menu Zavrieť

NARODNÁ FEDERÁCIA

Čo je to národná federácia?

Národná federácia je nezisková, demokratická organizácia, ktorá sa zaoberá celkovým rozvojom a štruktúrou MMA v krajine. Našou ambíciou je, aby každá národná federácia bola schválená ministerstvom športu (alebo jeho ekvivalentom) a olympijským výborom v príslušnej krajine. Zodpovednosti a činnosti národnej federácie pre MMA sú veľmi podobné ako v iných športoch. Národná federácia…

Riadi, spravuje a rozvíja amatérsku stránku tohto športu. To zahŕňa všetko od ponuky vzdelávania trénerov a rozhodcov až po zastupovanie MMA pred politikmi a športovou komunitou, navrhovanie alebo ochranu právnych predpisov týkajúcich sa MMA a celkové zabezpečenie postavenia MMA v športovej komunite danej krajiny.

Rieši otázky týkajúce sa pravidiel, predpisov, bezpečnosti atď. Je hybnou silou, ktorá zabezpečuje, aby sa tieto oblasti rozvíjali, komunikovali, štandardizovali a prispôsobovali špecifickým potrebám komunity MMA v danej krajine.

Združuje všetky akadémie, tímy a organizácie MMA ako členov demokratického fóra. Pomáha členom s praktickými otázkami a poskytuje centrum pre všetkých, ktorí pôsobia v rámci MMA v krajine, od rekreačnej až po profesionálnu úroveň. Členovia sú zase „vlastníkmi“ národnej federácie, všetci majú právo hlasovať na valnom zhromaždení alebo podobne, a ako takí majú práva aj povinnosti, podobne ako majú národné federácie ako členovia v IMMAF.

Organizuje národné šampionáty a riadi výber národného tímu, ktorý sa zúčastní na majstrovstvách sveta IMMAF.

Hlavným cieľom národnej federácie teda nie je ponúkať tréningy alebo organizovať vlastné podujatia, hoci niekedy to tak samozrejme môže byť, národná federácia by sa mala zamerať na vyššie uvedené oblasti. Je to organizácia pozostávajúca z členov a týmito členmi sú akadémie MMA, tímy a organizácie, ktoré trénujú, trénujú a organizujú súťaže.