Menu Zavrieť

Poslanie a ciele

MAMMAL je  slovenská amatérska MMA liga s možnosťou štartu zahraničného zápasníka. Založená bola na základe potreby vytvoriť ucelený systém bodovania a pravidiel.

Poslaním Slovenského zväzu MMA je predovšetkým 

  • vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný florbal na území Slovenskej republiky ako člen IMMAF za Slovenskú republiku,
  • organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v MMA ( zmiešané bojové umenie ),
  • zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “športová reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach, 
  • zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
  • podpora a rozvoj vrcholového MMAa amatérskeho MMA s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.

Poslanie a ciele MMA sa dosahujú cestou plnenia strategického plánu Slovenského zväzu MMA, ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností MAMMAL-SZMMA a v súčinnosti s členmi MAMMAL-SZMMA.
Hlavné činnosti MAMMAL-SZMMA sú aktivity MAMMAL-SZMMA vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť MAMMAL-SZMMA, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom dosiahnutia zisku. 

Členmi MAMMAL-SZMMA sú riadni členovia, ktorými sú športové kluby, ktoré sú právnickými osobami založenými za účelom vykonávania športu alebo za účelom účasti v športových súťažiach a mimoriadni členovia, ktorými sú iné fyzické a právnické osoby.

Zastrešujúcou svetovou organizáciou je IMMAF. ( www.immaf.org ) 

Našou víziou je podporiť amatérske talenty a čo možno najlepšie im pomôcť prejsť na profesionálnu cestu MMA zápasníka.