Menu Zavrieť

Arbitrážna komisia

Meno Priezvisko
Predseda

E-mail: predseda@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Podpredseda

E-mail: podpredseda@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Člen predsedníctva

E-mail:
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Člen predstavenstva

E-mail:
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Sekretariát

E-mail: sekretariat@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Arbitrážna komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti MAMMAL-SZMMA s právomocou prerokúvať a rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou MAMMAL-SZMMA, jeho členov a osôb s jeho príslušnosťou. Arbitrážna komisia je oprávnená ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutí orgánov MAMMAL-SZMMA, ak tak stanovujú predpisy MAMMAL-SZMMA, preskúmavať rozhodnutia orgánov MAMMAL-SZMMA, orgánov jej členov a športových organizácii s jeho príslušnosťou, preskúmavať súlad predpisov členov MAMMAL-SZMMA a športových organizácií s jeho príslušnosťou so stanovami MAMMAL-SZMMA v povinne záväzných častiach stanov MAMMAL-SZMMA. Arbitrážna komisia je zložená z predsedu komisie a z 2 členov komisie, z ktorých jeden je podpredsedom arbitrážnej komisie.