Menu Zavrieť

Kontrolné orgány

Meno Priezvisko
Predseda

E-mail: predseda@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Podpredseda

E-mail: podpredseda@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Člen predsedníctva

E-mail:
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Člen predstavenstva

E-mail:
Telefón: +421 123 456 789

Meno Priezvisko
Sekretariát

E-mail: sekretariat@mammal.sk
Telefón: +421 123 456 789

Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v MAMMAL-SZMMA a je najvyšším kontrolným orgánom MAMMAL-SZMMA. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti MAMMAL-SZMMA a jeho orgánov. Predsedu revíznej komisie vykonáva kontrolór, ktorý je spolu s podpredsedom revíznej komisie volený konferenciou. Ostatných členov a náhradníkov revíznej komisie volí prezídium. Revízna komisia nesmie zasahovať do plnenia zákonných povinností kontrolóra MAMMAL-SZMMA, ktorému pri ich plnení poskytuje potrebnú súčinnosť.