Menu Zavrieť

MODUL: MMA, úpolové športy pre 1 stupeň ZŠ, sezóna – ročník 2022/2023

Z minulého roka, sezóny – ročníka 2022/2023

MODUL: MMA, úpolové športy pre 1 stupeň ZŠ 

🔵 je projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rozmanité možnosti trávenia voľného času.

🔺Dňa 6.mája 2022 bola zverejnená výzva MODULY – Inovatívne formy vzdelávania na telesnej a športovej výchove na I. stupni ZŠ. 

🔹Projekt je zacielený na I. stupeň ZŠ a prepája prostredie športových zväzov, klubov a organizácií so školským prostredím.

🔹Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. Úspešným žiadateľom pre šk. rok 2022/2023 je i MAMMAL – Slovenský zväz MMA.

V priebehu februára a mája 2023 naši žiaci 2. – 4. ročníka absolvovali s trénerom MMA Ing. Marekom Herdom Modul MMA  – úpolové športy pre 1. stupeň ZŠ.

🔹Zmiešané bojové umenie žiakov učí k vzájomnému rešpektu a disciplíne. Nakoľko MMA je mix bojových umení, deti budú mať možnosť vyskúšať si z každého bojového športu niečo iné prostredníctvom hry, lebo HRA je základom detskej sebarealizácie. Zároveň si deti osvoja základy bojových športov – samozrejme bezkontaktne – postoj, pády, prípadne údery a kopanie na tréningových pomôckach. Úpolovými cvičeniami sa myslia cvičenia s prekonávaním odporu (pretláčanie, preťahovanie,…). MMA a úpolové športy sú u žiakov veľmi obľúbené. Cvičenia majú nepopierateľne pozitívny vplyv na psychický a telesný vývin žiakov a sú vhodné pre všetky vekové kategórie, všetky somatické typy a obe pohlavia.

 

           Našim žiakom sa cvičenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie zaujímavé projekty. 🙂

Mgr. Kvetoslava Prokopová, ZRŠ

 

S MAMMALOM sa “BIŤ OPLATÍ”

WEB:           https://www.mammal.sk​​ https://mammal.sk/ppv​​

Instagram: https://www.instagram.com/mammal.sk/

Facebook:   https://www.facebook.com/SK.MAMMAL/

Youtube:     MAMMAL TV https://www.youtube.com/channel/UC-rskq39HXAKyOkv08FHFRQ

Tik Tok:      Mammal – Sovensky zvaz MMA

                     https://www.bojprotisikane.sk

                     https://www.aktivnaskola.sk

                     www.skolskysport.sk

 

MAMMAL Kids 
MMA na školách