Menu Zavrieť

MAMMAL KIDS ide do škôl

Slovenský zväz MMA zastreší vyučovanie úpolových športov na ZŠ

Slovenský zväz MMA/MAMMAL dosiahol ďalšiu úroveň. Naša organizácia uspela v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s názvom Moduly.

Jeho cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rôzne možnosti trávenia voľného času. Projekt má do vyučovacieho procesupriniesť zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času.

Vďaka zväzu sa tak v tomto školskom roku budevniektorých školách v rámci telesnej výchovy učiť aj oúpolových športoch.

„Po roku driny sme sa vôbec po prvýkrát staliúspešným žiadateľom, čo nás nesmierne teší. Školy teraz môžu do hodín telesnej výchovy na prvom stupni zaradiť aj modul úpolové športy. Keďže máme po celom Slovensku množstvo klubov plných skúsených trénerov, tak ako zväz dokážeme pre dané školy zabezpečiť kvalifikovanýchvyučujúcich,“ zhrnul Marek Herda, prezident Slovenského zväzu MMA/MAMMAL.

Žiadateľov o zastrešenie jednotlivých modulov posudzovala odborná komisia rezortu školstva.

„Odborná komisia vyberala vo výzve na základe žiadostí a praktickej ukážky z takmer 30 žiadateľov. Medzi najúspešnejšími projektami bol aj Slovenský zväz MMA. Fakt, že zväz disponuje širokou základňou trénerov po celom Slovensku bol jedným z dôvodov, prečo uspel,“ vysvetlil Pavol Smutný z kancelárie štátneho tajomníka pre šport na ministerstve školstva.

Ako pokračoval, hlavným poslaním športových zväzovje rozvoj daného športu na území Slovenska. Preto aj od našej organizácie očakávajú tých najlepších odborníkov a know-how.

„MŠVVaŠ SR očakáva od všetkých vybraných poskytovateľov modulov v školskom roku 2022/23 odborný a profesionálny prístup. V prípade Slovenského zväzu MMA dúfame, že sa im podarí zaujať žiakov svojim programom  a spropagovať úpolové cvičenia, hry a aktivity na prvom stupni základných škôl, ktoré sú základom všetkých úpolových športov,“ poznamenal Smutný.

Záujem o modul úpolových športov už prejavili mnohé školy v rôznych kútoch krajiny a ďalšie sa môžu postupne prihlasovať. Zväz pre každú školu zabezpečí najlepších trénerov z klubov v spádovej oblasti, ktorí sa danej triede budú venovať minimálne šesť vyučovacích hodín.

„Deti budú mať možnosť vyskúšať si rôzne bojové športy prostredníctvom hry, ktorá je základom detskej sebarealizácie. Žiaci a žiačky sibezkontaktne osvoja základy bojových športov ako postoj, pády, prípadne údery a kopanie na tréningových pomôckach. Chceme deti rozhýbať a tiež dostať do povedomia náš projektwww.bojprotisikane.sk, v rámci ktorého šírime osvetu o tomto probléme. Naším cieľom je tiež ukázať, že bojové športy nie sú žiadnym strašiakom. Zápasníci sa naučia disciplíne, rešpektu, úcte, aktívnemu životnému štýlu a nadobudnú zdravé sebavedomie,“ zakončil Herda.

 

Zdroj:

S MAMMALOM sa “BIŤ OPLATÍ”

WEB:           https://www.mammal.sk​​ https://mammal.sk/ppv​​

Instagram: https://www.instagram.com/mammal.sk/

Facebook:   https://www.facebook.com/SK.MAMMAL/

Youtube:     MAMMAL TV https://www.youtube.com/channel/UC-rskq39HXAKyOkv08FHFRQ

Tik Tok:      Mammal – Sovensky zvaz MMA

                     https://www.bojprotisikane.sk

                     www.skolskysport.sk