Novinky

VÁHOVÉ KATEGÓRIE

VÁHOVÉ KATEGÓRIE PODĽA VEKU:Vekové a váhové kategórie MAMMAL

 

3.1. Deti (U10, U12,U14)   U10 = 2013,2012  U12 = 2011,2010             U14 = 2009,2008

 U10 – váhové kategórie sú spoločné pre chlapcov aj dievčatá

- 27kg   - 30kg   - 34kg   - 38kg                 - 42kg                 - 46kg                 - 50kg               +50kg

 

 U12 – váhové kategórie sú spoločné pre chlapcov aj dievčatá

- 30kg   - 34kg   - 38kg                 - 42kg                 - 46kg                 - 50kg   - 55kg                 - 60kg   +60kg

 

U14 – váhové kategórie sú spoločné pre chlapcov aj dievčatá

- 38kg                 - 42kg                 - 46kg                 - 50kg   - 55kg                 - 60kg   - 66kg                    - 72kg   +72kg

 

 

3.2 Kadeti (U16)     2007, 2006

 

U16 kadeti chlapci

- 42kg   - 47kg                 - 53kg                 - 59kg                 - 66kg                 - 73kg                 -80kg                  +80kg

 

U16 kadeti dievčatá

- 40kg                 - 44kg   - 48kg   - 52kg   - 57kg   - 63kg   +63kg

 

 

3.3 ašpiranti  (U18)           2005,2004

 

U18 ašpiranti chlapci

- 52,2kg              - 56,7kg              - 61,2kg              - 65,8kg              - 70,3kg              - 77,1kg - 83,9kg              - 93kg   +93kg

 

U18 ašpiranti dievčatá

- 47,7kg              - 52,2kg              - 56,7kg              - 61,2kg              - 65,8kg              - 70,3kg + 70,3kg

 

 

3.4 juniori (U21)    2003,2002,2001

 

U21 juniori chlapci

- 52,2kg              - 56,7kg              - 61,2kg              - 65,8kg              - 70,3kg              - 77,1kg - 83,9kg              - 93kg   +93kg

 

U21 juniori dievčatá

- 47,7kg              - 52,2kg              - 56,7kg              - 61,2kg              - 65,8kg              - 70,3kg + 70,3kg

 

3.5 seniori (21+)     2000 a starší

 

21+ seniori muži

- 52,2kg              - 56,7kg              - 61,2kg              - 65,8kg              - 70,3kg              - 77,1kg - 83,9kg              - 93kg   +93kg

 

21+ seniori dievčatá

- 47,7kg              - 52,2kg              - 56,7kg              - 61,2kg              - 65,8kg              - 70,3kg  + 70,3kg

 

1)

U10, U12, U14, U16, U18, U21, 21+. „U“ znamená „under“ čiže ročníkový vek musí byť nižší ako číslo kategórie do ktorej sa hlási. kategória sa potom tvorí nasledovne:  od aktuálneho roku sa odčíta ročník narodenia.

Príklad č. 1: je rok 2021 a zápasník sa narodil v roku 2004. 2021 – 2004 = 17 – čiže patrí do kategória U18.

Príklad č. 2: je rok 2021 a zápasník sa narodil v roku 2003. 2021 – 2003 = 18 – čiže patrí do kategória U21 a to aj v prípade že ešte nedosiahol vek 18 rokov.

Takisto zápasník z roku 2000 aj keď ešte nemá 21 rokov tak ročníkovo úž patrí do kategórie 21+ čiže senior.

Váhové kategórie vychádzajú z kategórii IMMAF, GAMMA, ale z dôvodu nedostatočného počtu zápasníkov najmä na detskej MMA scéne boli niektoré váhové kategórie vypustené. V prípade nárastu detských zápasníkov je možné v budúcnosti tieto kategórie zaradiť do pravidiel MAMMAL.

 

 

Označenie váhových kategórií pre Titulové zápasy SENIOROV:


ŽENY 
STRAWWEIGHT -52,2 kg
FLYWEIGHT -56,7 kg
BANTAMWEIGHT -61,2 kg
FEATHERWEIGHT -65,8 kg
LIGHTWEIGHT -70,3 kg
HEAVYWEIGHT +70,3 kg

MUŽI
FLYWEIGHT -56,7 kg
BANTAMWEIGHT -61,2 kg
FEATHERWEIGHT -65,8 kg
LIGHTWEIGHT -70,3 kg
WELTERWEIGHT -77,1 kg
MIDDLEWEIGHT -83,9 kg
LIGHT-HEAVYWEIGHT -93 kg
HEAVYWEIGHT -120,2 kg
SUPER-HEAVYWEIGHT +120,2 kg

 

MAMMAL - Slovenský Zväz MMA, IČO: 42269423, www.mammal.sk 00421 903 555 547

Akékoľvek používanie dokumentov aleho ich časti inak,ako pre osobnú potrebu je zakázané. Zakázané je ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania,úpravy, či zhotovovanie dalších rozmnoženín. Používanie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zasahom do práv MAMMAL - Slovenský Zväz MMA a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou dokumentácie.